Login Feedback Print this article Site Map
Внедряване

Внедряване на ERPФаза I - Бизнес Анализи

По време на бизнес анализа се прави задълбочен анализ на бизнес процесите и нуждите на клиента. Получените резултати се оформят като проектно задание.

Фаза II - Бизнес Дизайн

По време на бизнес дизайна и фазата на внедряване, приложението се оформя и допълнителни се разработва за да задоволи клиентските изисквания.

Фаза III - Внедряване

По време на фазата на внедряване приложение се разработва и внедрява в работещо приложение отразявайки реалните клиентски исисквания.

Фаза IV - Тестване

По време на фазата за тестване се предоставят система и интеграционни тестове, за да гарантират високото качество на предоставената информационна система.

Фаза V - Стартиране

Фазата на стартиране включва продуктивния старт на разработената информационна система и обучението на крайния потребител.

Фаза VI - Стабилизация

Тук внедрената система окончателно усъвършенствана и някой важни клиентски изисквания са преработени, респективно внедрени.