Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Технически и системни изисквания

СЪРВЪР - PC

Препоръчително

  • CPU - 4 x INTEL XEON, 4MB cash
  • RAM – 8 GB
  • RAID (mirror) - SCSI HDD’s
  • Backup - DVD-R

КЛИЕНТ – PС

Минимум

  • INTEL Pentuim 4, 1 GB RAM, Windows XP, MS-IE 6.0+

Мрежа

Минимум

  • 256 kbit трансфер на данни.