Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Внедряване на системата

Внедряването на реална ERP система преминава през няколко етапа:

 • Бизнес анализ
  Включва анализ на потребностите на клиентите и тяхната дейност, както и оценка за възможностите на системата за работа в предприятието и като следствие - икономически ефект за предприятието. Прави се план за изпълнение на реалната работа по адаптация на системата и необходимия набор от функционални модули.
 • Проектиране на системата
  Включва анализ на бизнес процесите в предприятието и подбор на модулите за работа в реални условия при конкретния клиент. Проучването се извършва на базата на реалните дейности на предприятието и е процес с участието на двете страни.
 • Локализация и адаптиране на системата за конкретен клиент
  Адаптирането е процес в който се прави промяна на системата, така че тя да отговаря на конкретните нужди на клиента. Процесът завършва с обучение на служителите и реално въвеждане на данните за предприятието.
 • Интеграция с външни системи
 • Поддръжка на системата
  Поддръжката включва подмяна на компоненти или цели модули, добавяне на нови функции или изменение на съществуващи такива по начин, който гарантира по-ефективната работа на цялата система. Поддръжката е постоянен фактор за развитие и това осигурява нейната дългосрочна приложимост в предприятието.

Прочети още за внедряването на ERP от външни източници: