Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Индустриални решeния

Производствени предприятия

  • IBIS Solutons® ERP поддържа MRPII концепцията, която позволява планирането на производството на готовата продукция, а с това и доставките на суровини и материали, както и планирането на човешки ресурси на базапрогнозни продажби
  • IBIS Solutons® ERP Ви предостава пълна права и обратна партидна проследяемост, която представлява едно от основните изисквания на Европейският съюз към производителите от хранително-вкусовата промишленост.

Търговски дружества

  • IBIS Solutons® ERP ще Ви помогне да увеличите ефективността на Фирмата чрез унифициране на подхода към пазара и клиентите. Установяване и поддържане на връзката с клиента с целидентифициране и повишаване на възможностите за Cross- и Upselling.

Сервизно обслужване/ Складово стопанство

  • IBIS Solutons® ERP Ви дава възможност да оптимизирате сервизното обслужване на техниката и повишите транспарентността по обслужването на вашите клиенти и свързаните е това операции и разходи.