Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Предимства на системата

Бизнес Решение и Процеси

 • Решение за малки и средни предприятия (МСП)
 • Адаптивно моделиране на веригата от бизнес процеси – от решаващо значение за МСП
 • Гъвкаво Интегриране на бизнес процесите – в съответствие с действителното им протичане в МСП
 • Специализиран Бизнес Модел и Дизайн на процесите в МСП
 • IT Платформа обезпечаваща бизнеса на МСП
 • Позволява лесна Онлайн поддръжка и намаляване на разходите за IT персонал
 • Оптимално отношение цена-изпълнение

Потребителски Интерфейс

IBIS Solutons® ERP има лесен за работа и интуитивен интерфейс, базиран на най-съвременните познания за дизайн на бизнес информационни системи. Разполага с:

 • Интуитивен Графичен и Потребителски Интерфейс
 • Дизайн, ориентиран към улеснена употреба на системата
 • Стандартен Изглед и Цветова схема
 • Пълнофункционален Интерфейс, базиран на уеб-браузер

Технология

 • IBIS Solutons® ERP е Уеб базирана .NET информациона система
 • MS IE6+ Клиентско приложение
 • .NET Сървърско приложение с реални сървърски контроли
 • C# - клиентски/сърверни скриптове (бизнес логика)
 • XML – трансфер на данни, XSL – форматиране и визуализиране
 • Сървърско приложение, работещо върху - Internet Information Services (IIS)

Архитектура

 • IBIS ERP е изградена на многослойна архитектура, позволяваща лесна адаптация и донастройки на системата с цел максимално точно отразяване на спецификите на Вашият бизнес.
 • IBIS ERP позволява лесно внедряване на бизнес логиката и разширяване – клиентски и сървър скриптове