Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Основни черти на IBIS ERP

ERP система с интуитивен интерфейсIBIS Solutons® ERP е система за за управление на работни процеси. Разполага с модули, покриващи всички основни бизнес процеси във фирмата - Счетоводство, Производство, Доставки и логистика, Човешки ресурси, Взаимоотношения с клиенти и Отчети.

Интересът, проявяван напоследък към методологията ВРМ (Business Process Management) и системите управление на бизнес процеси (BPMS) не е случаен. Той е мотивиран от чисто икономически, а не от технологични предпоставки. BPMS е не просто пакет от приложения за планиране, бюджетиране, прогнозиране и т.н., а еднинна основа за разработка на стратегия, планиране, мониторинг и оперативно реагиране при настъпващи промени.