Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

ИБИС Системс АД

За нас

ИБИС Системс АД започна през 2005 разработката на Siebel компетентност. Днес ние имаме международен опит внедрявайки Siebel в Швейцария, Германия и придобити познания в Австрия и Холандия за значими корпорации в различни промишлености в това число: Фармацевтична, Застрахователна, Химическа и Производтвена.

Ние се фокусираме върху CRM системи специализирани бизнес решения за средни и големи предприятия в различни промишлени сектори в България и Европа.

ИБИС Системс си партнира в водещи CRM компании в Европа и е водеща за внедряване на Siebel в предприятия в България.

Нашата мисия

Да бъдем лидери на пазара, като даваме възможност на нашите клиенти да разгърнат целия си потенциал, като им предоставяме най - доброто в:

  • Oracle's Siebel CRM
  • SAP R/3 ERP

Увеличаване влиянието ни, стратегията е насочена към нейните клиенти и постигането на конкурентно способност, ефективност и развитие на бизнеса.

Нашата визия

Да бъдем водещ доставчик на CRM системи на вътрешния пазар и на съседни такива.