Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Клиенти IBIS

Нашите клинети са:

 - Производствени предприятия

- Търговски дружества

- Сервизи

- Лизингови компании

Виж също така и индустриалните решениа на IBIS Solutons® ERP.

Подробности са налични при запитване на адрес  infо@ibis-bg.com