Login Site Map Recommend this page to a friend Print this article

ERP

Компетенции

CRM - Siebel Systems

Фирмата разполага с опит от международни проекти с Fortune Top 500 мултинационални компании в следните индустрии:

- Telecommunication

- Pharmaceuticals

- Financial Services

- Business Consulting Services

- Transportation, Logistics & Industrials

В страните от региона Австрия, Германия, Швейцария с фирми като IBM Global Consulting Services, PWC CONSULTING и др.

 

ERP - SAP R3

Основните компетенциие на фирмата се разполагат в облалстите Финансов мениджмънт и Контролинг в следните индустрии:

- Media and Communicaiton

- Financial Services

- Industrial, Automotive & Reselling

многократно доказани по съвместни проекти с водещи консултантски компании в България.